CZB

De Contactgroep Zwangerschapsbeëindiging (CZB) is een lotgenotengroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben afgebroken van een kindje met een ernstige aandoening.

De CZB biedt lotgenotencontact via mailinglists op internet. Maar wij bemiddelen ook voor ouders die geen internet hebben of die de voorkeur geven aan persoonlijk contact met andere ouders.

Ouders die nog voor de keuze staan en behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen ook contact opnemen met de CZB. Uiteraard geven wij geen advies ten aanzien van de keuze waar ouders voor staan. Wel kunnen wij informatie geven over de zwangerschapsafbreking zelf en de periode erna.

Hierbij een link naar de digitale folder van Stichting CZB die je kunt downloaden.

Donaties
Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van donaties van deelnemers en anderen die de CZB een warm hart toedragen. We worden niet gesubsidieerd, vandaar dat elke financiële bijdrage welkom is. Ons IBANnummer is: NL84 INGB 0009 5186 70 t.n.v. Stichting CZB. Alvast hartelijk dank!