Over Stichting CZB

De start
De Contactgroep Zwangerschapsbeëindiging is opgericht in 2000 door een moeder die zelf een zwangerschap heeft beëindigd van een kind met een ernstige aandoening. Op dat moment was het erg lastig om met lotgenoten in contact te komen, daarom heeft zij zelf deze organisatie opgericht.

Het bestuur
De CZB is formeel een stichting met een bestuur dat bestaat uit vrouwen die zelf meemailen of hebben meegemaild op de mailinglist. De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Er zijn tot nu toe geen mogelijkheden gevonden om subsidie voor het werk te krijgen. De enige inkomsten die de CZB heeft, zijn de vrijwillige bijdragen van moeders die gaan meemailen en giften van mensen die ons ondersteunen.

De CZB in het beroepsveld
Door de jaren heen heeft de CZB een goede naam opgebouwd bij professionals die betrokken zijn bij zwangerschapsafbreking. Zowel gynaecologen, huisartsen, verloskundigen als maatschappelijk werkenden verwijzen ouders door. Dit komt mede door de folders van de CZB die in veel ziekenhuizen verkrijgbaar zijn.

Contactgegevens
Ons emailadres is: Stichtingczb@gmail.com. Wil je in contact komen met ons, kijk dan op de pagina Contact.

Donaties
Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van donaties van deelnemers en anderen die de CZB een warm hart toedragen. We worden niet gesubsidieerd, vandaar dat elke financiële bijdrage welkom is. Ons IBANnummer is: NL84 INGB 0009 5186 70 t.n.v. Stichting CZB. Alvast hartelijk dank!